Referat 25.09.2019

Tilstede: Ane, Ingvild, Regine, Cathrine, Amanda, Fredrik, Anny, Bjørn

Referent: Regine

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start