Referat 25.10.2017

Tilstede: Even, Erlend, Gustav, Josefine, Ingri, Sigrid, Amanda, Line, Gaute

Referent: Gaute

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start