Referat 26.01.2022

Tilstede: Karoline, Tutta, Bjørn, Ola, Miriam, Madelen, William, Tonje, Mikkel, Nora

Referent: William

Orienteringssaker (20 min)

Økonomi

Jobbet med MG-merch og overføring til G-suite

HMS/Kurs

Har ikke fått kontakt av MG angående hjelp med video. Få folk har svart på Doodlen, har ikke kunne settet arbeidsdag som følge.

Baksida

Fortsatt planlegging av baksidakurs, tatt et avvik videre, svart på innkomne mail

Drift

Smitte i driftende gjenger, mye avlysning etc. Doodle for VO-samtaler. Ryddet litt i drive, møte om disiplinærsystem.

Teknisk

Godkjent oblater og begynt på en case med de scenetekniske. Prøvd å få oversikt over gammel drive ifht. hva som må fordeles.

Mediene

Godkjent oblater og begynt på en case med de scenetekniske. Prøvd å få oversikt over gammel drive ifht. hva som må fordeles.

Kunstnerisk

Ordnet opp i div oblatkrøll og godkjent oblater. Hatt noen flere VO-samtaler. Avlyst sosialt med de kunstneriske pga. mye smitte og karantene på et par av oss. Ryddet i kunst-drive-mappene.

FS/FS-AU/GSK

FS-AU: Nybygg rusler og går. Presentasjon av Trivselsundersøkelsen, diskusjon rundt Profil. Prinsippavtalen til ISFiT er revidert, Tonje følger opp. Evaluering av disiplinærsystemet. Klarsignal til å starte renovasjonsprosjekt på TK4.

Leder

FS-AU, godkjent oblatsøknader, ellers vært syk

Prosjekter (5 min)

Trivselsundersøkelse

Ikke gjort så mye, satt opp liste med ting som skal gjøre på arbeidsdagen. Litt på hold til arbeidsdagen. Presentert den for FS-AU, mange spørsmål og virket interesserte.

Sakstittel: Ledervalg

Saksnummer: H22-12

GS setter dato for Leder og nestleder valg

Lenker: Start