Tilstede: Cathrine, Mari, Tiril, Ola, Fredrik, Ingvild, Ane, Marianne, Tonje.

Referent: Cathrine

ToDOs

Gjennomgang av arbeidsoppgaver fra forrige Gs-møte.

Orienteringssaker

Økonomi

HMS

Avvik.samfundet.no og GDPR.

Førstehjelpskurs med TrAMS 10. mars på Øya Helsehus, påmelding er sendt ut.

Baksida

Arrangert to kurs.

DS

Temafestrutiner for gjengmedlemmer.

Teknisk

Sendt ut frist for investeringssøknader.

Mediene

Svart på epost.

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Leder

Prosjekter

Ruteboka

Trivselsundersøkelse

Jobbmat

Vedtakssaker

Sakstittel: Søknad GS-potten, SIT og MGs miniserie

Saksnummer: V20-16

Vedtak: Vi godkjenner søknaden.

Sakstittel: Søknad GS-potten, Souschefer til SMAK2020

Saksnummer: V20-17

Vedtak: Godkjenner ikke.

Eventuelt

Folk som ønsker å ha baksidekurs på Samfundet kan booke rom via Robokop, f.eks. kan møterommene nede på Trafoen bookes.

Kritikk av møtet og kritikk av uka som har gått.

Sosialt!

Lenker: Start