Referat 26.03.2014

Tilstede: Kasper, Synne, Lampe, Carl, Bente, Rebecca, Mads, Magne, Camilla

Referent: Camilla

ToDOs

ToDone

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Jobbmat

Forpleiningsrevolusjon

Arrangement-forum

Reserve-Mads

Kunstnerisk forum

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Lenker: Start