Referat 26.04.2017

Tilstede: Sigrid, Hanne, Line, Even, Mads, Gaute, Gustav, Ambrosia

Referent: Even

ToDos

Post og referat

Ingen post. Referatet godkjennes.

Orienteringssaker

GS økonomi

Ingenting nytt

HMS

Noen saker. Blir førstehjelpsskrin rundt på Huset.

Baksida

Lite baksideforum neste torsdag. Krav om baksidekontakt i generell gjenginstruks.

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Ikke tilstede

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Nye medlemmer i STF

HMS på Samfundet

Lagring i første og andre kvadrant

K35 og GS

GS i eksamensperioden

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start