Referat 26.08.2015

Tilstede: Mads, Carl, Rebecca, Hanne, Synne, Lampe. Anette

Referent: Anette

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start