Referat 26.08.2020

Tilstede: Tonje, Anny, Ola, Fredrik, Mari, Cathrine, Amanda, Tiril

Referent: Tiril

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start