Referat 26.09.2012

Tilstede: Raine, Kasper, Ola, Mats, Scott, Inger Johanne. Eivind kom 20.50.

Referent: Inger Johanne

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

H12-11 - Søknad om permanent funksjonæroblat for nestleder i Under Dusken

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Lenker: Start