Referat 26.10.2011

Tilstede: Raine, Kasper, Erik, Simon, Nina og Eivind

Referent: Eivind

TODO

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Ingen punkter.

Driftsmøte

Gjennomgang av referatet fra møte, dette sendes på mail før møtet starter. Det var ikke møte denne mandagen, neste blir 31.oktober.

FS/FS-AU

Orientering fra forrige FS-møte.

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Bonger til FSUG?

Ønsker ikke egne FSUG-bonger, man finner en gjeng å kjøpe fast hos. Låfte?

Oppussing backstage(s)

Finne ut hvilke budsjetter dette bør plasseres på, dette har nemlig vært planlagt en stund uten realisering.

GSS vedatt 20-22 januar

Kasper fikser egnet hytte.

Eventuelt

Gjennomgang av innmeldte saker. Ingen.

Kritikk av møtet

Bra med teater først

Sosialt med Voi på Selskapssiden!

Lenker: Start