! Referat 26.10.2016

Tilstede: PF, Line, Anette, Even, Hanne, Ragnhild, Øyvind

Referent: Even

ToDos

Post og referat

"ingen post"

Orienteringssaker

GS økonomi

Saksdokument til FS-møte

HMS

Forespurt gjenger om førstehjelpskurs

Baksida

Vært på konferanse

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

Det er GSK-møte i morgen

Vedtakssaker

Søknad om bevilgning Orkesteret - Cassa Rossa

De får inntil 15000kr. Mads sender mail med begrunnelse (urimelig å gi så mye som de har søkt om til en gjeng. Er ikke alt de har bedt om penger til som er rimelig å gi penger til). Vet ikke hvor mye de “trenger”. “Standarden” er at man søker om MYE mer enn man faktisk trenger. Vi skal ha regnskap. Lite grunnlag i søknaden for å kunne si noe om hva støtten skal gå til.

Diskusjonssaker

Antall funker i IT i SM

Eventuelt

Kopper

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start