Referat 26.11.2014

Innsjekk

Siden sist og påmelding til eventuelt

ToDOs

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS og Baksida

DS

FS/FS-AU

Prosjekter

Vedtakssaker

• ingen

Diskusjonssaker

Eventuelt

Runde rundt bordet.

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Sosialt

Lenker: Start