Referat 27.01.2016

Tilstede: Mads, Hanne, Geir, Line, Øyvind, Per Fridtjof, Anette

Referent: Anette

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Eventuelt

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start