Referat 27.01.2021

Tilstede: Tonje, Cathrine, Ola, Tiril, Mari, Amanda, Ingvild, Marianne, Madelén

Referent: Madelén

Innsjekk og rask runde rundt bordet (15 min)

Post, kondomboks på GA, referat, offentlig protokoll og påmelding til eventuelt (1 min)

ToDOs (4 min)

Orienteringssaker (20 min)

Økonomi

HMS

Baksida

Mail

DS

Edgar holder åpent. Fastmonterte seter i Storsalen.

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

Planlagt vo-samtaler. Mail.

FS/FS-AU/GSK

FS-AU i dag, Fredrik er der.

Leder

Jobbet med opptak. GS skal innstille medlemmene til Nybyggkomiteen.

Prosjekter (5 min)

GS-bok

Det arbeides med GS-bok.

Trivselsundersøkelse

GS arbeider med å ferdigstille trivselsundersøkelsen fra høsten 2020.

Månedens GSS

GS ferdigstiller opplegg for GSS V2021.

Saker (Tid settes på hver sak)

Sakstittel: Mingle Vingle

Saksnummer: V21-07

Sakstittel: Velg av nestleder / fordeling av underverv

Saksnummer: V21-04

Sakstittel: Opptak

Saksnummer: V21-06

Sakstittel: Funkeoblatsøknad fra MG

Saksnummer: V21-09

Sakstittel: Innstilling til Nybyggkomiteen

Saksnummer: V21-09

Arbeidsdag (5 min)

Oppsummering fra forrige arbeidsdag

Neste arbeidsdag

Mål for arbeidsdagen:

Oppstarttidspunkt:

Hvem kan:

Eventuelt (Tid settes på hver sak)

Gjennomgang av nye ToDos (1 min)

(Husk på ToDos fra tidligere som ikke er fullførte!)

Kritikk av møtet og kritikk av uka som har gått. (2 min)

Bordreservasjon, Storsalen (styret-bordreservasjon@samfundet.no) (1 min)

Sosialt! (1 min)

Referatføres ikke.

Husk: Tøm og slå av kaffetrakter

Det noteres

Lenker: Start