Referat 27.02.2013

Tilstede: Kasper, Simon, Patrick, Raine, Magne, Carl, Toska, Randi, Scott

Referent: Randi

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Hvem skal på hvilke økomøter?

Oppdatering fra STF-møtet:

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start