Referat 27.02.2014

Tilstede: Carl, Magne, Mads, Lampe, Synne, Kasper

Referent: Synne

ToDOs

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Bordreservasjon, Storsalen

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Mating av Berit, tømming av Ingrid og Ingvil, og slå av Vims.

Sosialt

Lenker: Start