Referat 27.03.2019

Tilstede: Ane, Ingrid, Ingvild, Sandra, Anny, Bjørn, Regine og Marte

Referent: Marte

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start