Mange av postene i referate er ganske standard i protokollen. De som må fylles inn er skrevet i kursiv:

Referat 27.10.2021

Tilstede: Ola, Madde, Miriam, Karoline, Kristina, Tiril, Tutta, Nora og William

Referent: William

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Leder

Saker

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start