Referat 28.01.2015

*Tilstede: Anette, Christine, Hanne, Synne, Magne, Carl, Lampe, Mads

*Referent: Mads

ToDOs

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS og Baksida

DS

FS/FS-AU

Prosjekter

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Eventuelt

Runde rundt bordet.

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Lenker: Start