Referat 28.03.2012

Tilstede: Raine, Nina, Simon, Ekko, Nøding, Kasper

Referent: Scott

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Samfundet har fått hjertestarter(!) og mye flott førsthjelpsutstyr. Montering av hjertestarter kommer, er på kontoret til Nora inntil videre. To Baksida-kurs, mye tilbakemeldinger. Sosialt arrangement med baksida-kontaktene til høsten. Mange fine forslag til mulige baksida-arrangementer!

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

V12-32 - Søknad om støtte til alkoholfritt arrangement, Kulturutvalget (se saksgrunnlag)

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

V12-30 - Maks-grense arrangementer i semesteret

V12-31 - Søknad om ny Infofunksjonær i MG

Diskutert, evt. vedtak kommer på møtet 11.april.

V12-33 - Søknad vedr. midler for nye ørepropper, LØK

Oppdatering, Lenkevaktinstruks

Budsjettmøter, avklar tidspunkt FØR påske.

Status, arealdisponeringer

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche utgår, møtet varte lengre enn åpningstiden.

Lenker: Start