Referat 28.04.2015

Tilstede: Hanne, Klara, Anette, Synne, Christine, Lampe, Magne, Mads, Camilla og Carl.

Referent: Hanne

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Runde rundt bordet

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Lenker: Start