Referat 28042016

Tilstede: Mads, Synne, Geir, Line, Anette, Lunke, PF, Even, Lampe, Hanne

Referent: Geir

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

Prosjekter

FS-bok

Instruksarbeid

Elektronisk Gesims

Jobbmat tekniske

Vedtakssaker

Ingen.

Diskusjonssaker

V16-37 Plasskonflikt mellom FK og KSG/Bryggeriet

V16-46 Gjengsammensetning og antall funker i VK

Eventuelt

17. mai

Orienteringspunkt for hvert VO

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start