Referat DD.MM.ÅÅÅÅ

Tilstede:

Cathrine, Tonje, June, Ola, William, Madelen, Tiril

Referent: Tiril

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Leder

Saker

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start