Referat 28.08.2019

Tilstede: Sandra, Cathrine, Ane

Referent: Ane

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Opptak av ny økonomiansvarlig.

Arbeidsdag går med til planlegging.

Hvilke strukturelle endringer må skje med gjengene i forhold til Nybygg. VOer kan komme med innspill.

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start