Referat 28.09.2011

Tilstede: Raine, Kasper, Simon, Nøding, Nina, Ekko

Referent: Simon

TODO

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

Gjennomgang av referatet fra møte, dette sendes på mail før møtet starter. Det var ikke møte denne mandagen, neste blir 31.oktober.

FS/FS-AU

Gjennomgang av referat fra forrige FS/FS-AU-møte, spørsmål og kommentarer rundt dette. !! Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

H11-32 - Romdiskusjon, evaluering av resultater

H11-33 - Endringer på kuppelen

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt!

Lenker: Start