! Referat 28.09.2016

Tilstede: Alle

Referent: PF

ToDos

Post og referat

Post fra Kasper og Lampe

Orienteringssaker

GS økonomi

Skyggeregnskap, budsjettmøte

HMS

Ingenting

Baksida

Baksideforum

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

GSK møte i morgen.

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Budsjett 2017 Funkepangsøknader Funkesøknad VK Omstrukturering av IT-avdelingen i SM Budsjett FK Jobbmat

Eventuelt

Kakestraff

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start