Mange av postene i referate er ganske standard i protokollen. De som må fylles inn er skrevet i kursiv:

Referat 28.09.2022

Tilstede: Ingvild, Bjørn, Sebastian, Johanne, Tutta, Ola, William, Vegard, Kristina, Miriam, Ella

Referent: Kristina

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

Mailing, utlegg og forberedelse til økoforum i morgen.

Prosjekt

Oppstartssamtale, forbered WS og startet å planlegge hyttetur.

Baksida

Fulgt opp innkomne avvik og nye og pågående saker.

Drift

Ikke mye som har skjedd annet enn DS. Tenker å planlegge WS med DS.

Teknisk

Nybygg v teknisk skjer, samtaler og div annet blir planlagt.

Mediene

Hatt møte med styret og Studentmediene. Litt kaos internt i Studentmediene. Godkjent oblater, betalt regninger.

Kunstnerisk

Medarbeidersamtaler, hjulpet folk på mail og godkjent oblat osv. I kunstverden er det herved bittelitt stilt, aka alle småkorene er reist på turne. LSL og kjellerbandet til helga, det blir bra.

FS/FS-AU/GSK

Leder

Hatt medarbeidersamtaler

Prosjekter

Trivselsundersøkelse

Baksida går gjennom fremdriftsplan

Saker

Sakstittel: GS-potten ISFiT, trenger mer cash

Saksnummer: H22-22

Saksgrunnlag: ISFiT har gått over pizzabudsjettet til et arrangement de skal holde. De har fått innvilget søknad på 3750 og søker nå om 5957 kr.

Vedtak: GS etterspør mer informasjon om budsjettøkningen skyldes at flere fra ISFiT nå deltar. Om dette er tilfellet, vedtar GS å innvilge den opprinnelige søknaden, men avslå den nye på bakgrunn av at ISFiT har egne midler til å dekke for sine ekstra deltakere.

Sakstittel: Budsjett

Saksnummer: H22-23

Saksgrunnlag: Budjsetter for 2023 skal lages, har folk innspill til endring i summer? Evt. nye poster?

Tidsestimat: 15 minutter

Diskusjon: Mingle vingle vår: Trenger ikke mer enn budsjettert.

Mingle vingle høst: Trenger ikke mer enn budsjettert.

GSS: Ønsker øke budsjettet på leie av hytte fra 13k til 20k. Ønsker samtidig å øke bussbudsjettet for å reflektere dette. Ønsker øke fra 1,6k til 15k. Leie av bil fra 1,4 til 2k. Mat + premie fra 9k til 14k. Da har vi økt GSS med en ekstrem sum, men det er et gode til gjengsjefene. Stor økning i budsjettet, men denne gangen hadde vi hytte i nærheten og holdt oss også under budsjettet.

Økoforum: Ingen endringer.

Mellomleder: Vanligvis har GS tatt kontakt med ledelse i praksis på NTNU og hatt kurs med mellomledere. Slik at de får en workshop og lære mer om ledelse, siden de ikke kvalifiserer til dette faget fra før av. Ønsker å videreføre dette. Foreslår å be Monica Rolfsen om å holde kurset, hun sitter også i FS.

HMS: Skifter navn til prosjekt.

Vegard: Angående HMS-kurs må dette komme i gang skikkelig igjen. HMS i tekniske gjenger skranter. Øker den til 14k.

Baksida: Trenger mer nå til mat under forum, enn under korona da det var digitalt, og før det var ikke forum obligatorisk. Vi prøver 8k, mulig det blir 6.

Vedlikehold: Kan være på 500.

Vedtak: Ingen forandringer i budsjetter for: Pizza FS-Au, Mingle vingle, økoforum.

Endringer i budsjetter for: HMS (nå prosjekt), GSS, Oppussing av arbeidslokaler økes med 500 kr, Oppussingsposten fjernes.

Saksnummer: H22-17

Saksgrunnlag: Den gamle er fjasete

Vedtak: Vi beholder kortet.

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start