Referat 28.10.2015

*Tilstede: Mads, Carl, Lampe, Geir, Hanne, PF, Synne, Sigrid og Anette

*Referent: Anette

ToDOs

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

H15-18 FS-bok 2016

H15-17 H-helg

H15-19: Søknad om midlertidige funkeoblater for SM

H15-20 Ekstra funksjonærer i FG

H15-04 GS-seminar

H15-21 Halloween

Eventuelt

Gjenger med egen konto:

Ny VO-kunstnerisk:

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start