Referat 28.11.2012

Tilstede: Inger Johanne, Patrick, Carl, Raine, Kasper, Randi

Referent: Scott

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

H12-24 - Søknad om nye funksjonærer i KSG, Arrangementsgruppe

Søknaden ble diskutert og tatt opp til avstemning på GS-møtet 28.november. Det ble vedtatt at Kafé og serveringsgjengen skal få 3, -tre-, nye funksjonærer til stillingene som arrangementsfunksjonærer. Dette gjelder da semestrene Høst 2012 og Vår/Høst 2013. Vedtaket kan omgjøres til et permanente funksjonærstillinger etter en prøveperiode på 1 år, men dette forutsetter at vi mottar en evaluering av disse stillingene innen utgangen av Høst 2013 som tilsier at stillingene fortsatt er nødvendige.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start