Referat 28.11.2018

Tilstede: Gaute, Bjørn, Gustav, Sandra, Ingvild, Anny, Amanda

Referent: Sandra

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Flere tilfeller med støt for Regi. DG følger opp.

Baksida

DS-møtereferat

Jobber med legsjekksaken og sette datoer til neste semester.

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start