Referat 29.02.2012

Tilstede: Mats, Raine, Nina, Kasper, Raine

Referent: Eivind

Besøk: Pangsjonistene Berit og Anders

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

V12-27 - Søknad om støtte til Baksidaarrangement (se saksgrunnlag)

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Vi drar samlet på Ledervalg i Storsalen!

Lenker: Start