Referat 29.03.2017 Rødvinsmøte

Tilstede: Sigrid, Hanne, Line, Ambrosia, Gaute, Gustav

Referent: Line

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Oppsummering av medarbeidersamtale

Vi skal ta opp fire nye.

Vi skal ha mer sosialt.

FS-bok på nett

Hensikten er at det skal bli lettere å finne fram og oppdateres.

SIGP

Nærmer seg.

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start