Referat 29.09.2021

Tilstede: Ola, Mikkel, Bjørn, Tonje, Kristine, Miriam, Madelén, William

Referent: Miriam

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

HMS

Baksida

Drift

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Leder

Prosjekter

GSS

Mingle Vingle

Trivselsundersøkelse

Saker

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start