Referat 29.10.2014

Tilstede: Magne, Klara, Lampe, Anette, Mads, Carl, Hanne, Synne

Referent: Synne

Innsjekk

Siden sist og påmelding til eventuelt

ToDOs

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS og Baksida

DS

FS/FS-AU

Fra FS-referat:

Bordreservasjon, Storsalen

Prosjekter

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Budsjetter 2015

Oblatbudsjetter 2015

GSS vår 2015

Søndre telematikkrom

Paintball med styret

GS-julebord/mellomlederkurs

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Arbeidsdag på torsdag

Runde rundt bordet.

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Lenker: Start