Referat 29.11.2017

Tilstede: Josefine Ambrosia, Hanne, Sigrid, Ingri, Amanda, Gaute, Gustav

Referent: Gustav

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start