Referat 30.01.2019

Tilstede: Ingri, Sandra, Ane, Amanda, Gaute, Anny, Marte, Bjørn

Referent: Bjørn

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

HMS- og kursansvarlig

GS iverksetter løpende opptak for HMS.

Oppbevaring på GA

Hvem har ansvaret for GA? Vi snakker med Tormod.

Samfundet-keychains

Vi informerer om at KU har nok keychains til alle, og nevner at det er noe MG kan få inn på budsjett i fremtiden.

UKEkort som oblat

Videresendes til Husmann.

Vedtakssaker

Eventuelt

Mingle Vingle

Vi trenger underholdning. Anny benkes til konferansier. Neste arbeidsdag skal Mingle Vingle evalueres.

Kritikk av møtet

Lenker: Start