Referat 30.01.2020

Tilstede: Tiril, Tonje, Fredrik, Cathrine, Ingvild, Regine, Amanda, Ola, Mari, Anny, Ane

Referent: Ane

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start