Referat 30032016

*Tilstede: Mads, Lampe, Hanne, Even, Sigrid, Per Fridtjof, Rebecca, Anette

*Referent: Anette

ToDos

Post og referat

Fått postkort, hurra!

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Arrangeres mellomlederkurs.

Baksida

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

Prosjekter

FS-bok

Instruksarbeid

Elektronisk Gesims

Jobbmat tekniske

Vedtakssaker

Ingen.

Diskusjonssaker

V16-43 Prioritering av prosjekter V16

V16-42 Mailinglister

Eventuelt

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start