Referat 30.03.2022

Tilstede: William, Ola, Kristin, Bjørn, Karoline, Miriam, Nora

Referent: Nora

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

*GSK, hilst på nye gjengsjefer, DS mandag: diskutert utvidelse av gjengene, nye rømningsveier og kapasitet for lokalene under byggeperioden, besøk av SIT. MG: valg av styre, instruksendring.

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Leder

*I hovedsak jobbet med GSS, litt med DIGG. Videre arbeid med dette de neste dagene

Saker

V22-40 -

Stillingsutlysninger. Klargjøring av stillingsutlysninger for opptak til høsten.

V22-41 -

Vasking av Innsikten. Diskuteres mulige løsninger for vasking av lokale.

V22-42 -

Revidering av årshjulet. Ser på om det er mulig å omstrukturere årshjulet.

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start