Referat 30.04.2014

Tilstede: Synne, Camilla, Rebex, Lampe, Magne, Carl, Bente, Kasper, Mads

Referent: Mads

ToDOs

ToDone

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Middag med styret 10 mai 15 min

Valg av GSleder/nestleder 10 min

Romfordeling 20 min

Tilbakemelding MUO-søknad

Eventuelt

Camilla: Vil DS ha “ansvarlig vertskap”-kurs? GS Sommerbord: doodle med ALLE dagene.

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Sosialt

Lenker: Start