Referat 30.05.2018

Tilstede: Gustav, Ingvild, Sandra, Anny, Ane, Gaute, Even, Bjørn (kom sent)

Referent: Ane

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Sommeravslutning

Lenker: Start