Referat 30.08.2017

Tilstede: Amanda, Line, Erlend, Even, Hanne, Gustav, Gaute

Referent: Erlend

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start