Mange av postene i referate er ganske standard i protokollen. De som må fylles inn er skrevet i kursiv:

Referat 30.08.2018

Tilstede: Bjørn, Sandra, Even, Ingvild, Ingri, Gaute, Amanda(Skype)

Referent: Bjørn

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Baksida

Diskusjonssaker

ARKs arbeidsbelastning og medlemsantall

Arbeidsmengden har økt, og antall medlemmer har gått ned. Dialog med DS har startet, ARK spør om de kan slippe noen vakter.

GS mener at dette er opp til ARK å løse. VO-Teknisk kaller inn til møte med GS-Sjef, VO-Drift og styret i ARK.

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start