Referat 30.09.2000

Tilstede: Fredrik, Tonje, Ane, Amanda, Anny, Mari, Marianne, Cathrine, Tiril

Referent: Tiril

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start