Referat 30.10.2013

Tilstede: Kasper, Camilla, Randi, Carl, Magne, Raine, Toska, Simon, Scott.

KAKE: Rebecca

Referent: Toska

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt på Lucas.

Lenker: Start