Referat 30.11.2011

Tilstede: Raine, Mats, Nina, Nøding, Simon og Kasper

Referent: Kasper

TODO

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

H11-57 - Søknad om to midlertidige gjengisstillinger i samarbeidsprosjekt mellom Fotogjengen og Markedsføringsgjengen

H11-59 - Valg av leder og nestleder. Eventuell utsettelse av valg til vårsemesteret.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

H11-41 - FS-bok 2011

INN:

Husorden UKA11

Husorden UKA09

Avtale mellom UKA og NTNUI om dødens dal.

UT:

Presseinstruks

Endring:

Trafoen 2 etasje vårsemester ikke UKEår /footnote

Scenetekisk fond.

H11-61 - Romfordelingsmøte 8. januar

H11-48 - Nedrigg Kuppel – veien videre

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt!

Lenker: Start