Referat 30.11.2016

Tilstede: Mads, PF, Hanne, Anette, Line

Referent: Line

ToDos

Post og referat

Samme regning som sist uke.

Orienteringssaker

GS økonomi

Invisteringsbudsjett ITK

HMS

Ingenting

Baksida

Ingenting

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

Ingeting

Vedtakssaker

Støtte til hybel -VK

Vedtar: 14 000 kr for å gjøre hybelen til et sted slik at det blir kontor og oppholdssted.

Diskusjonssaker

KU og kort

Eventuelt

God jul

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start