Referat 31.01.2018

Tilstede: Gaute, Gustav, Anny, Amanda, Josefine, Sigrid, Line, Ingrid, Even, Erlend

Referent: Erlend

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start