Referat 31.05.2017

Tilstede: Sigrid, Even, Ragnhild, Line, Gustav, Hanne, Ambrosia

Referent: Gustav

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

Reviderte budsjett skal opp til FS

HMS

Nærmer seg en løsning angående barrikader.

Kursplan utarbeides i løpet av sommeren.

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

FG kommer som eget punkt.

Mediene

Vi har tatt opp Amanda.

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Vedtakssaker

V17-13 Datoer for GSS

Det velges dato for GSS. GSS blir 25-27. august.

Diskusjonssaker

Mingle Vingle

Vi ønsker å avholde Mingle Vingle 7. september, men er fleksible dersom vi ikke får klubben. Line skal sjekke tilgjengelighet på rom i uke 36.

Endring av instruks, Tåkeheimen

Styret og GS har normal drift under UKA, uten garanti for erstatningslokaler, derfor er det ønskelig å bevare setningen om at UKAs disponering av Tåkeheimen skjer i samråd med Styret. Sigrid skal høre med Tale om hva deres innstilling til saken om instruksendring for Tåkeheimen.

Investeringer, UKA-17

FG henviser til en muntlig avtale med FS om fordeling av investeringer mellom UKA og vanlig drift.Dette er avtalen sånn vi kjenner den: FG dekker investeringer med sine egne penger fra foto-oppdrag. Sigrid skal finne ut hvilke overlapp FS finner i budsjettene, og om UKA dekker det dersom de kaller det investeringer.

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start