GS 31. August

Tilstede: Lunke, Lampe, Hanne, Synne, Mads, PF, Even, Ragnhild, Line og Sigrid

Referent: Sigrid

ToDos

Post og referat

Fått regning.

Referat: må få ordnet saksnummer igjen.

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Ser på hvem som skal ha ansvar for å bestille førstehjelpsutstyr o.l.

Baksida

DS-møtereferat

VO-orientering

Kunstnerisk: Intensjonsavtale.

Storteknisk: Opptak VK og DG.

FS/FS-AU

GSK

Standardisering av Baksida

Prosjekter

FS-bok

Instruksarbeid

Budsjett 2017

Mingle Vingle

Vedtakssaker

Ekstra funker i DG

Endrer instruksen. DG får ta opp inntil seks elektrikere.

Ekstraopptak KU

Vedtas for høsten 2016.

Diskusjonssaker

Evaluering GSS

Opptak og kontinuitet i GS H16/V17

Møtetidspunkt H16

Krav til funkepanger / krav til prosjektstillinger

Prosjekter H16

Eventuelt

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start